Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

ΜΟΔΙΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποστήριξη Διδασκαλίας

Το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. υποστηρίζει το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών στο διδακτικό τους έργο

Read More

Υποστήριξη Μάθησης

Το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. υποστηρίζει τους φοιτητές Πανεπιστημίου Πατρών στις σπουδές τους

Read More

Υποστήριξη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. υποστηρίζει τις Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Read More