ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Αποστολή

Αναρτήθηκε: 01/02/2024
Εικόνα με τη δήλωση αποστολής του ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος μέσω της διαρκούς ενδυνάμωσης και συνεργασίας του διδακτικού του προσωπικού.Το ΚΕΔΙΜΑ στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει καινοτόμες, μετασχηματιστικές και συμπεριληπτικές διδακτικές πρακτικές, να προάγει διεπιστημονικές συνεργασίες και προσεγγίσεις και να εγκαθιδρύσει μια κουλτούρα που να ανταποκρίνεται στα υψηλά ιδανικά της εκπαίδευσης και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιστημονικών πεδίων που υπηρετούν τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.