ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Συνεργασίες του ΚΕΔΙΜΑ στο πλαίσιο του έργου Erasmus+

Αναρτήθηκε: 01/04/2024
Εικόνα άρθρου για Erasmus

MAGNET

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ της ΕυρωπαΙκής Επιτροπής το ΚΕΔΙΜΑ συμμετέχει στη δράση MAGNET, Managerial and Governance Enhancement through Teaching που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου Πανεπιστημιακής Αγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο διαχέει την τεχνογνωσία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των χωρών που ήδη λειτουργούν Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, σε όλα τα ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στη δράση. Ο βασικός στόχος είναι η ίδρυση ΚΕΔΙΜΑ, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου με τίτλο BalkanNetUP (Balkan Network for University Pedagogy).

 

Digiready+

Ο στόχος του DigiReady+ είναι o καθορισμός ενός πλαισίου και η ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου, με τη μορφή διαδικτυακού εργαλείου που θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα συστήματα διαχείρισης μάθησης και άλλα πληροφοριακά συστήματα ιδρυμάτων, προκειμένου να μετρηθούν δείκτες ψηφιακής ετοιμότητας για το συγκεκριμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Homo Digitalis

Ως διεπιστημονικό πεδίο σπουδών, οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες είναι μια γέφυρα που συνδέει την επιστήμη και την κοινωνία με την τεχνολογία της πληροφορίας ώστε να βοηθήσει άλλους επιστήμονες να βιώσουν και να εξερευνήσουν αυτές τις περιοχές με νέους τρόπους, καθώς και επιστήμονες των ίδιων κλάδων που προωθούν την έρευνά τους χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τα εκπαιδευτικά μέσα εκτείνονται πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο, κυρίως μέσω της συνεργασίας με τους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και των εκπαιδευτικών μέσων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Σχετική σύνδεση: Ιστοσελίδα του έργου Erasmus+