ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος τεχνητή νοημοσύνη και διδασκαλία
Τεχνητή Νοημοσύνη και Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο

Αναρτήθηκε: 02/02/2024
Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΜΑ

Το πρόγραμμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο», το οποίο απευθυνόταν στο Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω zoom από τις 27/9/2023 έως τις 11/10/2023.

Το Πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 12 διδακτικές ώρες. Εισηγητές του προγράμματος ήταν ο Καθηγητής Νίκος Αβούρης, ο Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Δερματάς, ο Καθηγητής Θανάσης Καραλής, ο Καθηγητής Βασίλης Κόμης, ο Αν. Καθηγητής Κυριάκος Σγάρμπας, και ο Αφ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Χατζηλυγερούδης.

Οι ενότητες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:

- Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΕΔΙΜΑ και του πλαισίου του προγράμματος.

- Γλωσσικά Μοντέλα, τι είναι και πώς λειτουργούν.

- Παιδαγωγικές Χρήσεις του ChatGPT και συναφών εργαλείων.

- Καλές πρακτικές για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από το διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές της.

- Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική στον Κινηματογράφο.