ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε: 10/07/2023
Γραφικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19 επηρεάστηκαν όλες οι πτυχές της κοινωνικής ζωής, αναμεσά τους και η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες τις. Μία λύση ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση ήταν η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη αυτής της μορφής εκπαίδευσης. Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των αυτών των τεχνολογιών. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β1079/28.02.2023) και τις σχετικές Αποφάσεις της Συγκλήτου το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης παρέχει διαρκή υποστήριξη στις ακαδημαϊκές μονάδες για την ανάπτυξη εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διοργανώνει προγράμματα για την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού αυτών των προγραμμάτων στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων.