ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Συνεργασία με το ΚΕΔΙΜΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αναρτήθηκε: 31/01/2024
Οι εγκαταστάσεις του ΔΠΘ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Παρακάτω στα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αρχείο με το μνημόνιο συνεργασίας

Σχετικό αρχείο: Μνημόνιο συνεργασίας