ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος UNICEF
Διαβούλευση για τα δικαιώματα του παιδιού για όλα τα μέλη διδακτικού προσωπικού

Αναρτήθηκε: 05/02/2024
Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κέντρου Διακαιωμάτων του Παιδιού

Το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, διοργάνωσε ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και διαβούλευσης για όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (15 και 16 Ιανουαρίου) με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού και την ένταξη του σχετικού προβληματισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και υλοποιήθηκε με διά ζώσης συμμετοχή με συντονισμό του Dr. Ghassan Khalil (διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα) και της Dr. Eteri Kirtskhalia, συντονίστριας του δικτύου επτά Κέντρων Δικαιωμάτων του Παιδιού σε πανεπιστήμια της Γεωργίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποίησε αυτό το πρόγραμμα, σε συνέχεια του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Γραφείο της UNICEF. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόμοια με αυτά που έχει δημιουργήσει η UNICEF σε άλλες χώρες.