ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN

Δομή του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, το Κέντρο υπάγεται στην ευθύνη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και εποπτεύεται από Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ακρωνύμιο ΚΕΔΙΜΑ) και για την αγγλική γλώσσα Center for Teaching and Learning (CTL). Αρμόδιος για την προώθηση του σκοπού και των στόχων του Κέντρου είναι ο Συντονιστής του ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο ή/και ερευνητικό έργο συναφές με το επιστημονικό πεδίο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Ο Συντονιστής του Κέντρου έχει τετραετή θητεία και ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η Ακαδημαϊκή επιτροπή συντονισμού του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Συντονιστή. Αποστολή της ως άνω Επιτροπής είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Συντονισμού

Μαντζαβίνος Διονύσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Τίτλος

Καθηγητής

Τμήμα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Email

vrec_acad@upatras.gr

Καραλής Αθανάσιος
Τίτλος

Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τμήμα

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Email

karalis@upatras.gr

Αβούρης Νικόλαος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Τμήμα

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Email

avouris@upatras.gr

Αθανασόπουλος Αναστάσιος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Τμήμα

Τμήμα Ιατρικής

Email

anathan@upatras.gr

Βουτσινάς Βασίλειος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών

Email

vutsinas@upatras.gr

Γεωργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος

Καθηγήτρια

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα

Τμήμα Λογοθεραπείας

Email

vgeorgopo@upatras.gr

Κεχαγιάς Γεώργιος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Email

gkechagi@upatras.gr

Κόμης Βασίλειος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Email

komis@upatras.gr

Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Τίτλος

Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Τμήμα

Τμήμα Γεωολογίας

Email

gpapathe@upatras.gr

Ομότιμος καθηγητής Δημήτριος Βεργίδης
Δημήτριος Βεργίδης

Στην Επιτροπή μετέχει συμβουλευτικά ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Δημήτριος Βεργίδης, πρώτος συντονιστής του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ)

Τμήμα Βιολογίας, Μέλος ΕΔΙΠ Ουρανία Παύλου
Τμήμα Γεωλογίας, Αν. Καθηγήτρια Ελένη Ζαγγανά
Τμήμα Φυσικής, Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αν. Καθηγήτρια Ευγενία Πετροπούλου
Τμήμα Ιατρικής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γυφτόπουλος
Τμήμα Ιατρικής, Αν. Καθηγήτρια Καρολίνα-Ανθούλα Ακινόσογλου
Τμήμα Λογοθεραπείας, Επ. Καθηγήτρια Ελευθερία Γερονίκου
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Επ. Καθηγήτρια Ευτυχία Τραχάνη
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ), Καθηγητής Θανάσης Καραλής
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Μέλος ΕΕΠ Μαρία Φραγκή
Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Τμήμα Φιλοσοφίας, Μέλος ΕΔΙΠ Αντιγόνη Ντόκα
Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλιεργειών, Αν. Καθηγητής Ιωάννης Θεοδώρου
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Μέλος ΕΔΙΠ Μαρία Κατσιγιάννη
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μέλος ΕΔΙΠ Μαρία Καίσαρη
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Επ. Καθηγήτρια Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καθηγητής Αριστογιάννης Γαρμπής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Επ. Καθηγητής Ελευθέριος Γούλας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΠΕΚΕ), Επ. Καθηγητής Άγγελος Καβασακάλης

Προσωπικό

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών υποδομών ΚΕΔΙΜΑ