ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΔΕΠ 03
Πρόγραμμα ΔΕΠ 03

Αναρτήθηκε: 09/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 και αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το προηγούμενο εξάμηνο.