ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΔΕΠ 02
Πρόγραμμα ΔΕΠ 02

Αναρτήθηκε: 09/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα
Σχετική σύνδεση: http://philology.upatras.gr/

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 και αφορούσε τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.