ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΔΕΠ 01
Πρόγραμμα ΔΕΠ 01

Αναρτήθηκε: 09/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 και αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το προηγούμενο εξάμηνο.