ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΕΔΙΠ 01
Πρόγραμμα ΕΔΙΠ 01

Αναρτήθηκε: 09/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020, στις συνθήκες της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης μελών του διδακτικού προσωπικού, διάρκειας 40 διδακτικών ωρών για μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με εκπαιδευτή τον Συντονιστή του ΓΡΑΔΙΜ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Συντονίστρια του ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Κεδράκα και ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Βεργίδης.