ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος διδακτόρων μεταδιδακτόρων
Διδασκαλία και Μάθηση στο Πανεπιστήμιο

Αναρτήθηκε: 02/02/2024
Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΜΑ

Tο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υλοποιήθηκε από τις 10/07/2023 έως τις 19/07/2023 και αφορούσε τα νέα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και είχε διάρκεια 50 διδακτικών ωρών εκ των οποίων οι 10 με τηλεκπαίδευση και οι υπόλοιπες 40 ώρες με μελέτη υλικού από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Θανάσης Καραλής. Οι ενότητες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες: - Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην Ελλάδα και διεθνώς. - ΚΕΔΙΜΑ και επαγγελματική ανάπτυξη μελών διδακτικού προσωπικού. - Εκπαιδευτικές τεχνικές στη διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. - Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και διαμόρφωση εκπαιδευτικού σχεδίου στις ακαδημαϊκές μονάδες.