ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
Συνεργασία σε πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αναρτήθηκε: 09/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα
Σχετική σύνδεση: https://ctl.duth.gr/?p=657

Τον Φεβρουάριο του 2020 διοργανώθηκε από το ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κύκλος μάθησης διάρκεια 10 διδακτικών ωρών για μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας των δυο ΓΡΑΔΙΜ, ο Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε ως εκπαιδευτής στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος.