ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΔΕΠ 05
Πρόγραμμα ΔΕΠ 05

Αναρτήθηκε: 01/02/2024
Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΜΑ

Tο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υλοποιήθηκε από τις 22/11/2022 έως τις 13/12/2022 και αφορούσε τα νέα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και είχε διάρκεια 30 διδακτικών ωρών εκ των οποίων οι 12 με τηλεκπαίδευση και οι υπόλοιπες 18 ώρες με μελέτη υλικού από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Θανάσης Καραλής. Οι ενότητες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:

- Ο ρόλος του/της διδάσκοντος/ουσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Τα χαρακτηριστικά των φοιτητών/τριών στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

-Τεχνικές διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και σε μικρές ομάδες, προώθηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών.

-Τεχνικές διδασκαλίας, σχεδιασμού και αξιολόγησης/ανατροφοδότησης στην ηλεκτρονική μάθηση.