ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΔΕΠ 04
Πρόγραμμα ΔΕΠ 04 (Λογοθεραπεία)

Αναρτήθηκε: 01/02/2024
Θέμα: Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΜΑ

Tο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υλοποιήθηκε από τις 18/5/2022 έως τις 15/6/2022 και αφορούσε το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Λογοθεραπείας, και είχε διάρκεια 30 διδακτικών ωρών εκ των οποίων οι 12 με τηλεκπαίδευση και οι υπόλοιπες 18 ώρες με μελέτη υλικού από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Θανάσης Καραλής. Οι ενότητες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:

- Ο ρόλος του/της διδάσκοντος/ουσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Τα χαρακτηριστικά των φοιτητών/τριών στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

-Τεχνικές διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και σε μικρές ομάδες, προώθηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών.

-Τεχνικές διδασκαλίας, σχεδιασμού και αξιολόγησης/ανατροφοδότησης στην ηλεκτρονική μάθηση.