ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα προγράμματος ΕΔΙΠ 2010
Πρόγραμμα ΕΕΔΙΠ 2010

Αναρτήθηκε: 08/02/2023
Θέμα: Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό δεν αποτελεί δραστηριότητα του ΓΡΑΔΙΜ αλλά παρατίθεται εδώ γιατί είναι ιστορικά το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Βεργίδη.