ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Εικόνα κέντρου δικαιωμάτων του παιδιού
Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού του Πανεπιστημίου Πατρών Διαβούλευση για τα δικαιώματα του παιδιού για μέλη διδακτικού προσωπικού

Αναρτήθηκε: 22/02/2024
Θέμα: Φιλοξενία εκδήλωσης στο ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, πρόκειται να οργανώσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και διαβούλευσης για μέλη του διδακτικού προσωπικού (15 και 16 Ιανουαρίου) με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού και την ένταξη του σχετικού προβληματισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, σε συνέχεια του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Γραφείο της UNICEF. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόμοια με αυτά που έχει δημιουργήσει η UNICEF σε άλλες χώρες. Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και θα υλοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή.