ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΠ 3
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 και αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΠ 2

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 και αφορούσε τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΠ 1

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 και αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ που διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΙΠ 1

Το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020, στις συνθήκες της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης μελών του διδακτικού προσωπικού, διάρκειας 40 διδακτικών ωρών για μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με εκπαιδευτή τον Συντονιστή του ΓΡΑΔΙΜ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Συντονίστρια του ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Κεδράκα και ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Βεργίδης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Τον Φεβρουάριο του 2020 διοργανώθηκε από το ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κύκλος μάθησης διάρκεια 10 διδακτικών ωρών για μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας των δυο ΓΡΑΔΙΜ, ο Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε ως εκπαιδευτής στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΔΙΠ 2010

Το πρόγραμμα αυτό δεν αποτελεί δραστηριότητα του ΓΡΑΔΙΜ αλλά παρατίθεται εδώ γιατί είναι ιστορικά το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Βεργίδη.