Εδώ παρουσιάζονται οι δράσεις υποστήριξης των φοιτητών/τριών. Οι δράσεις αυτές προγραμματίζεται να εκκινήσουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.