Δημοσιεύσεις εργασιών για την πανεπιστημιακή παιδαγωγική:

Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: ο λόγος στους φοιτητές.

Organization and implementation of a Flipped Classroom course in the Greek University Context.

 

*Για προβολή δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, επικοινωνία με ctl@upatras.gr