Εδώ παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και δράσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που αφορούν την επιμόρφωση των μελών του διδακτικού προσωπικού.