Στη σελίδα αυτή είναι διαθέσιμες δημοσιεύσεις και υλικά για την εκπαίδευση κατά την πανδημία COVID-19

 

Υλικό του Πανεπιστημίου Πατρών για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση: https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/

Απολογιστική Έκθεση Επιτροπής Πανεπιστημίου Πατρών

Towards an understanding of University students’ response in times of pandemic crisis (COVID-19)

Planning and evaluation during educational disruption: lessons learned from COVID-19 pandemic for treatment of emergencies in education.

Effects of the COVID-19 pandemic on University Pedagogy: Students’ experiences and considerations

Teaching at the times of COVID-19: Inferences and implications for Higher Education Pedagogy.

 

 

 

*Για ανάρτηση δημοσιευμένων εργασιών και υλικών, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στο ctl@upatras.gr