Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται συνέδρια, ημερίδες, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στον τομέα της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.

Ημερίδα των ΓΡΑΔΙΜ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Οι αντιλήψεις των μελών ΔΕΠ για το διδακτικό τους έργο» – 16/4/2021 – 
Video Ημερίδας

Ημερίδα των ΓΡΑΔΙΜ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο» – 20/11/2020 – Video Ημερίδας

Πρώτο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής – 12&13/4/2019 – Πρακτικά Συνεδρίου

Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής – 9-11/9/2016 – Πρακτικά Συμποσίου

Ελληνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής – https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/

Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης – http://hepnet.upatras.gr/

Society for Research into Higher Education – https://www.srhe.ac.uk/