Ημερίδα με θέμα τις αντιλήψεις των μελών ΔΕΠ για το διδακτικό τους έργο – 16/4/2021

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η δεύτερη Κοινή Ημερίδα των Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος που αφορούσε στις αντιλήψεις των μελών ΔΕΠ για το διδακτικό τους έργο. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση με αυτό το θέμα, στην οποία πήραν μέρος μέλη ΔΕΠ των δύο Πανεπιστημίων. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’») και υλοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα (Συντονίστρια του ΓΡΑΔΙΜ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης), Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θανάση Καραλή (Συντονιστή του ΓΡΑΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών) και μέλη της ερευνητικής ομάδας τους υποψήφιους διδάκτορες Χρήστο Καλτσίδη και Χαρά Ορφανίδου.

Η Ημερίδα με χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις από τον κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, τον Καθηγητή Περικλή Μήτκα, Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, την Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που συντόνισε την εκδήλωση και τον Καθηγητή Διονύση Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βίντεο της εκδήλωσης:

Ημερίδα με θέμα την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στα Πανεπιστήμια 20/11/2020

Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει, διοργανώνουν την Παρασκευή 20-11-2020 Ημερίδα με θέμα την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στα Πανεπιστήμια. Η Ημερίδα θα εστιάσει στα ζητήματα ίδρυσης των ΓΡΑΔΙΜ στα δύο Πανεπιστήμια, αλλά και στην αποτίμηση της πρώτης φάσης λειτουργίας τους και απευθύνεται στους/στις Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τα μέλη των ΜΟΔΙΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Περικλής Μήτκας.

Θα παρουσιαστούν τα βήματα για την ίδρυση των ΓΡΑΔΙΜ, οι πρώτες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και οι ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως καταγράφονται μέσα από την μέχρι σήμερα εμπειρία λειτουργίας τους. Στην Ημερίδα θα πάρουν μέρος καταθέτοντας τη δική τους εμπειρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αντίστοιχων δομών των Πανεπιστημίων τους. Μετά τις σύντομες παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις προοπτικές αυτών των δομών αλλά και τις ενέργειες για την αναβάθμιση της διδασκαλίας στο ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Για πληροφορίες: https://ctl.duth.gr/index.php/imerida/